Historický vývoj města

Alte Ansicht der StadtNa počátku 14. století založili němečtí osadníci na ostrůvku naplavené půdy na Labi tržiště. Z názvu této půdy „Sandaue“ („písečná niva“) se pod vlivem slovanských jazyků vyvinulo jméno „Schandau“. První písemná zmínka o Schandau pochází z roku 1430, v roce 1445 se již objevuje označení městečko. Jakožto důležité místo na obchodní cestě mezi dvěma velkými feudálními státy, Míšní a Čechami, se toto město v období mezi 16. a 18. stoletím rozvinulo ve významné překladiště obchodu na Labi.
S vývojem průmyslového trhu a moderních dopravních prostředků v 19. století – paroplavbou na Labi a vybudováním železniční trati v údolí Labe – obchod a řemeslo upadaly, zatímco na významu získával cestovní ruch.
Na začátku 19. století – za časů romantismu – nalezli vzdělaní občané zálibu v do té doby opomíjeném skalním světě Labských pískovců.
Na začátku 19. století – za časů romantismu – nalezli vzdělaní občané zálibu v do té doby opomíjeném skalním světě Labských pískovců.

Jako pěkný výletní cíl proslula tato oblast díly dvěma farářům Götzingerovi a Nicolaiovi, kteří se o ní zmiňovali v korespondenci, a kteří tak byli jejími objeviteli. Švýcarští malíři Graff a Zingg pak oblasti v porovnání se svou vlastí a její svéráznou krásou dali název „Saské Švýcarsko“.
Ve stejné době se v městečku začalo skromně rozvíjet lázeňství. Již v roce 1680 zde byl objeven železitý pramen – zvaný „rotes Flößgen“ a byl zde zřízen první lázeňský dům. Od roku 1780 zde vznikaly reprezentativní novostavby hotelů, do kterých jezdili mezinárodní lázeňští hosté „na doléčení“.historische Elbpromenade
Veliké zásluhy v oblasti zdejšího cestovního ruchu a hotelnictví má hoteliér Rudolf Sendig (1848 – 1928).
V roce 1920 získalo město úřední titul „Bad“ („Lázně“), o několik let později, v roce 1936 následovalo jmenování „lázněmi nabízejícími Kneippovu vodoléčbu“, od roku 1950 se vývoj města ubíral ke státem uznávanému rekreačnímu středisku.

Dnes Vám Bad Schandau nabízí rozmanitou nabídku ubytování, dobrou infrastrukturu, řadu turistických a kulturních lákadel a moderní lázeňský provoz.