Pamětihodnosti v Bad Schandau

Tramvaj Kirnitzschtalbahn

KirnitzschtalbahnHistorická elektrická tramvaj byla uvedena do provozu v roce 1898 a na trati o 8 zastávkách a celkové délce 7,4 km spojuje město s obcí Kirnitzschtal. Ta je výchozím bodem řady výletů do oblasti Zadního Saského Švýcarska.

Více informací

Labská promenáda

historische ElbpromenadeLabská promenáda s cyklostezkou je dlouhá 2,6 km a sahá od vjezdu do obce u mostu přes Labe (Elbbrücke) k přístavišti, kde kotví lodě, k centru města s Domem hosta (turistické informace) a dále proti proudu Labe až k městské části Postelwitz. Během příjemné procházky si zde můžete vychutnat pohled na hory Saského Švýcarska a nechat svou duši volně bloudit.

 Botanická zahrada

V poklidné Botanické zahradě Bad Schandau můžete obdivovat a objevovat nejen flóru chladného a vlhkého klimatu celého světa, nýbrž i typické rostlinné formace Saského Švýcarska. Odhalovat fascinující krásu a tajemství nejrůznějších rostlin regionu je cílem této zahrady již od jejího otevření v roce 1902. Na ploše 5400 m² můžete obdivovat charakteristické rostliny a botanické pozoruhodnosti Saského Švýcarska.

Otevřeno: březen – říjen 09.00 – 19.00

Muzeum Bad Schandau

Museum - Geschichte der SchifffahrtMuzeum založené v roce 1940 poskytuje informace o vývoji a rozmanitosti okolní krajiny s jejími ohromujícími lesními a skalními oblastmi. Kromě toho je možné se zde dozvědět mnoho zajímavého z historie a současnosti takových témat, jako jsou horolezectví, cestovní ruch, doprava po Labi a historie města. Trvalá expozice o Erichu Wustmannovi nabízí zajímavé exponáty ze života tohoto národopisce.

 

Více informací

 

Lázeňský park

Lázeňský park v Bad Schandau, vystavěný v roce 1873 a přebudovaný v roce 1994 nabízí místo pro každého, kdo hledá klid a odpočinek. Nachází se zde kašna ze žuly a pískovce a koncertní místo, které je v letních měsících využíváno pro koncerty a představení pod širým nebem.

 

Sendigova kašna

Kašna vystavěná v roce 1896 za finanční podpory Rudolfa Sendiga propůjčila do té doby ještě nenápadnému náměstí nový lesk a stala se ozdobou města. Kašna přinesla městu Bad Schandau titul Perla Saského Švýcarska.

 

kostel sv. Jana

Markt in Bad SchandauPozoruhodný kostel pochází z 14. a 15. století a byl vystavěn v pozdně-gotickém stylu. Dvoupatrový renesanční oltář byl vytesán z pískovcového kvádru a byl původně určen pro drážďanský kostel sv. Kříže.

Více informací