Středa

 Naše nabídka: výlet do Prahy, prohlídka botanické zahrady v Bad Schandau (podává se čaj), prohlídka “Dresden compact”, výlet na kánoi pro náročné, mezinárodní varhanní a hudební festival

Výlet do zlaté Prahy
Výlet autobusem do hlavního města České republiky s průvodcem, prohlídka města (ca 2,5 hod.) a rozchod (3,5 hod.). Rezervace předem nutná!

Dopravce Reiseverkehr Puttrich – klimatizovaný, velký zájezdový autobus s kapacitou až 50 osob
Místo setkání: 7:30 hod. v Bad Schandau, stanoviště autobusů Elbkai (další možné zastávky po domluvě)
Termín: duben až říjen
Doba trvání: cca 12 hodin
Cena za osobu: 26,00 € / s kartou hosta 25,00 €, děti do 12 let 19,00 €
Dopravce Taxi + Kleinbusbetrieb Jörg Focke – klimatizovaný, malý zájezdový autobus pro 27 a 30 osob
Místo setkání: 7:30 hod. v Bad Schandau, stanoviště autobusů Elbkai (po domluvě možný transfer k autobusu)
Termín: duben až říjen
Doba trvání: cca 12 hodin
Cena za osobu: 25,00 € / děti do 12 let 19,00 €
Prohlídka botanické zahrady v Bad Schandau
Poznejte kvetoucí klenoty našeho města při prohlídce botanické zahrady a těšte se z jejich vůní.

Místo setkání: 9:30 hod. v Bad Schandau, botanická zahrada v údolí Kirnitzschtal
Termín: květen až září
Doba trvání: cca 1,5 hodiny
Cena za osobu: 4,50 € / s kartou hosta 4,00 €
Prohlídka 'Dresden - compact'
Speciální prohlídka o čtyřech částech. Jednotlivé části lze kombinovat:

  • (1) Procházka městem s návštěvou kostela Panny Marie (Frauenkirche)
  • (2a) Prohlídka klenotnice Neues Grünes Gewölbe
  • (2b) Prohlídka zámku, grafického kabinetu ‚Türckische Cammer‘ a Obřího sálu spolu s panoramatickým pohledem ze zámecké věže na Drážďany
  • (3) Prohlídka prostor Saské státní opery (Semperoper)
Místo setkání: 10:10 hod., u zákaznického centra DB, na hlavním nádraží v Drážďanech
Termín: celoročně
Doba trvání: cca 6 hodin (vč. 1 hod. pauzy na oběd)
Cena za osobu: Část 1: 12 € · část 2a/část 2b: každý 17 € část 2: 24 € (Kombinace 2a + 2b) · část 3: 9 € celodenní program A: 34 € (část 1 + část 2) celodenní program B: 36 € (část 1 + část 2a + část 3) (při rodinné návštěvě děti do 16 let zdarma) Prosíme, sledujte aktuální informace v turistickém infocentru a na letácích
Rezervace předem nutná
Výlet na kánoi pro náročné
Pádlujete po proudu Labe z Bad Schandau do města Wehlen. Odtamtud vás zpátky převeze superrychlý člun – zábava zaručena. Nebo můžete jet člunem do města Wehlen a zpátky do Bad Schandau dojet na kole po Labské stezce. Vhodné pro vaše děti!

Místo setkání: 11:30 hod., nádraží v Bad Schandau, přístaviště pro přívozy
Termín: duben až říjen
Doba trvání: cca 6 hodin
Cena za osobu: 25,00 € / děti do 16 let 16,00 €
Minimální počet účastníků: 4 osoby
     Rezervace předem nutná
Mezinárodní varhanní a hudební festival
Nechte se okouzlit tóny varhanní, sborové a orchestrální hudbou v nově zrekonstruovaném kostele St. Johanniskirche v Bad Schandau! Aktuálních koncerty naleznete na letácích Mezinárodního varhanního a hudebního festivalu nebo na vývěskách!

Místo setkání: 19:30 hod., kostel St. Johanniskirche v Bad Schandau
Termín: od 22. května do 26. září
Doba trvání: cca 1,5 hodiny
Cena za osobu: 5,00 € / snížená 4,00 € / děti do 16 let zdarma
[/box] Rezervace / Dotaz »    

Comments are closed.