Muzeum Bad Schandau

Muzeum města Bad Schandau ve své vlastivědné části zprostředkovává znalosti o minulosti a současnosti regionu horního údolí Labe. V rámci kulturně-historické trvalé expozice může návštěvník zhlédnout působivé exponáty k tématům historie města, dopravy po Labi, cestovního ruchu a horolezectví.;Badallee 10 Tel.: +49(0)3 50 22 / 4 21 73 Říční doprava Rozvoj Schandau úzce souvisí s Museum - Geschichte der Schifffahrtříční dopravou na Labi. Proti proudu řeky byly loďky až do 19. století poháněny lidskou silou. Když v roce 1837 vyplul na Labe první parník, otevřelo se údolí Labe stoupajícímu počtu turistů. V našem muzeu můžete spatřit nástroje používané při stavbě lodí a celou řadu modelů lodí. Cestovní ruch Poté co byl v roce 1680 v obci Kirnitzschtal objeven železitý pramen, Museum Innenraumdočkaly se zde v roce 1799 otevření první lázeňský dům i reprezentativní novostavby hotelů. Hoteliér Rudolf Sendig svými honosnými hotely významnou měrou přispěl k turistickému rozvoji Schandau, do kterého se sjížděli vybraní mezinárodní hosté. Kdy Bad Schandau obdrželo svůj úřední titul „Bad“ („Lázně“) a mnoho dalších zajímavých faktů o cestovním ruchu v tomto lázeňském městě se dozvíte v Městském muzeu Bad Schandau. Horolezectví Ausstellung zum BergsteigenZlézání saských pískovcových skal ze sportovního hlediska začalo již v roce 1850. U prvních výstupů byly pomůcky jako jsou žebříky a do skály tesané schody ještě dovolené, to se však změnilo v roce 1890, kdy byly novými pravidly tyto prostředky striktně zamítnuty. K jištění sloužily od té doby již pouze skoby s kroužkem a lana. Tuto a řadu dalších zajímavých informací o utváření více než 100 let hozolezectví v Saském Švýcarsku se dozvíte z expozic v Městském muzeu Bad Schandau.

Otevírací doba:
květen – říjen
úterý – pátek 14:00 – 17:00 hod.
sobota/neděle 10:00 – 17:00 hod.
listopad – duben
úterý – pátek 14:00 – 17:00 hod.
Vstupné:
dospělý zvýhodněné * rodinné 3,00 € 2,50 € 4,00 €
* karta hosta, dětí, invalidé

Comments are closed.