Místní části města Bad Schandau

Sendigvillen in OstrauOstrau
 Od přelomu století oblíbená u turistů a rekreantů, kteří chtějí bydlet nad údolím Labe.
Obrázek místní části Ostrau je utvářen z velké části honosnými dřevěnými vilami. Známý hoteliér Rudolf Sendig je nechal v roce 1903 vystavět ve stylu venkovských domů. Inspirován krásnými venkovskými domy ve švýcarských horách, i on chtěl pro hosty a obyvatele Bad Schandau vystavět takovéto idylické místo k bydlení. Nádherná náhorní plošina Ostrau, ideální výchozí bod pro pěší výlety, s pohledem na skalní masiv Schrammsteine, údolí Labe a hory a vrcholy Saského Švýcarska, měly podle jeho mínění velkou budoucnost. Stavbou těchto vil vytvořil Sendig předpoklad pro dnešní cestovní ruch v městské části Ostrau. Ubytování v této zasněné části města je všemi hosty velmi oblíbené.

7 Brüder-Häuser in PostelwitzPostelwitz
 Charakteristická rybářská víska s pěknými hrázděnými domky, které se tisknou k sluncem hýčkaným svahům pod náhorní plošinou Ostrau.
S městskou částí Postelwitz je spojena řada tradic. V dálce jsou dobře patrné vysoké světlé pískovcové stěny, tyčící se nad zadní částí vesnice pod skalními útvary Schrammsteine – staré kamenolomy Postelwitz. Tyto lomy, které byly uvedeny do provozu v druhé polovině 16. století, byly ve své době nejdůležitějšími svého druhu v Labských pískovcích. Kámen na stavbu nového kostela v Schandau se lámal právě zde, ale využití našel tento kámen, který se vyznačoval stejnoměrnou zrnitostí a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, i při stavbě drážďanské galerie Zwinger, kostela sv. Kříže, katolického kostela Hofkirche a chrámu Panny Marie.

Ortsteil SchmilkaSchmilka
 Rekreační středisko na úpatí skalního masivu Schrammsteine pro turisty přicházející do Saského a Českého Švýcarska.
Městská část Schmilka je stejně jako Postelwitz starou typickou rybářskou vískou. Nejznámějším a nejoblíbenějším místním zvykem je, stejně jako ve všech ostatních vesnicích na horním toku Labe, po několik století živý lodnický fašank (Schifferfastnacht). V zimě, kdy bylo Labe plné tlustých ledových ker nebo bylo téměř zamrzlé, musela být lodní doprava zastavena a lodníci byli bez práce. Nezaměstnanost v zimním období tenké našetřené zásoby rychle pohltila, takže lidé netrpělivě vyhlíželi teplejší dny a obnovení lodní dopravy. Proto kolem zimních měsíců ledna a února vyháněli zimu ze vsi. Po skromných týdnech se tak dělo za účasti celé vesnice – vesele a rozpustile se slavil lodnický fašank. Masopust se dodnes slaví podle starých tradic. Lodnické spolky různých částí, jako je Postelwitz, Prossen nebo Schmilka se vzájemně poctí návštěvou v celém procesí a dokazují tak pozoruhodnou vytrvalost v oslavování.

Blick auf KrippenKrippen
Zde již od středověku bydleli, jedli a pili kupci, malíři a další umělci.
Jednou ze 4 městských částí Bad Schandau je idylické Krippen, ležící přímo na levém břehu Labe, spojené s městem přívozem. Dopravně výhodná poloha s připojením na železnici, autobus i lodní dopravu nabízí velmi dobré možnosti pro cestovní ruch. V Krippen žil v letech 1853 až 1895 Friedrich Gottlob Keller, vynálezce dřevitého papíru. V domě, kde pobýval, se dnes nachází Kellerovo muzeum se zajímavými exponáty mapujícími počátky papírového průmyslu. Hotel Grundmühle vznikl z historické budovy mlýna. V místní kronice je zmínka o čtyřech vodních mlýnech, Schinkenmühle, Grundmühle, Mittelmühle a Vordermühle.
Pro mladé i dříve narozené je jistě zajímavá Stezka slunečních hodin (Sonnenuhrenweg), turistická okružní cesta v Krippen s 23 individuálně vytvořenými slunečními hodinami.

Kirche in PorschdorfPorschdorf
Městská část Porschdorf se rozkládá v údolí potoka Lachsbach a pokračuje až k rovinám. Na krátkých vzdálenostech je výškový rozdíl místy až 90 metrů.
Místo i lidé zde měli odjakživa úzký vztah k přírodě, protože jsou jí významnou měrou utvářeni.
Od 2. poloviny minulého století zde dochází k neustálému rozvoji cestovního ruchu.
Do Porschdorfu je možné se dobře dopravit autobusem i vlakem. Turistickou atrakcí s obzvláštním půvabem je jízda údolím Sebnitztal se Sasko-českou Semmeringbahn řadou tunelů a přes pozoruhodné železniční viadukty.
Dominantou místa je evangelický kostel, vystavěný na přelomu let 1903/04 z pískovce. Přívětivě působí i nově přebudovaná náves.
  Kolem obce se nachází množství částečně dobře vybudovaných okružních turistických stezek s pěknými výhledy
.

Prossen DampfschiffanlegestelleProssen
Městská část Prossen je položena na klidném, slunečném místě na cyklostezce na břehu Labe.
Nejstarší známá listina pochází z 9. května 1412 a zmiňuje se o rytířském statku Heinricha von Gryslow. Obec Prossen vznikala postupně kolem rytířského statku. Obyvatelé Prossen pracovali, pokud jich zrovna nebylo potřeba na statku, především jako lamači kamene nebo jako lodníci na Labi.
Cestovní ruch, dnes hlavní zdroj příjmů, se zde začal rozvíjet zhruba před 100 lety. Již tehdy dostala obec Prossen přízvisko „letovisko“.
Jádro obce je dodnes utvářeno hlavně panským domem někdejšího rytířského statku.
Předností je dobré napojení na veřejnou dopravu a Saskou paroplavební společnost (Sächsische Dampfschifffahrt). Vyznavači vodních sportů mohou svou lodí parkovat ve zdejším přístavu.
Hlavním lákadlem je tradiční průvod lodnického fašanku (vždy 3. sobotu v lednu), na který se sem jezdí každoročně dívat návštěvníci zblízka i zdaleka.

Blick vom Gamrich auf WaltersdorfWaltersdorf
Rekreační středisko na náhorní plošině mezi stolovou horou Lilienstein a údolím řeky Polenz je obklopeno zelení lesů, které sahají až na kraj obce.
Vilová osada letoviska v místní části Neuporschdorf svědčí o rozkvětu turismu na počátku uplynulého století.
Stolová hora Lilienstein, ležící v katastru Waltersdorfu, historii místa sice neurčovala, je s ním však přesto úzce spojena. Götzinger tak kolem roku 1800 jako první pěje ódy na úchvatný výhled z hory Lilienstein
.
Region nezůstal ušetřen ani válečných machinací. V roce 1813 zahrnul Napoleon horu Lilienstein do svých dalekosáhlých válečných plánů, když nechal vybudovat silniční spojení od pevnosti Stolpen až do Východních Krušných hor, tzv. císařskou cestu (Kaiserstraße).
Obyvatelstvo obce nebylo rolnické, až do konce 19. století se většina obyvatel živila jako lodníci a kameníci.
Kolem obce vede řada turistických cest, i krátká procházka je zde oceněna nádhernými panoramatickými výhledy na okolní skály a hory.
Zvláštní předností obce je bezprostřední sousedství s lázeňským střediskem Rathen, vyhlídkou Bastei a skalní divadelní scénou Rathen.

Zde již od středověku bydleli, jedli a pili kupci, malíři a další umělci.
Jednou ze 4 městských částí Bad Schandau je idylické Krippen, ležící přímo na levém břehu Labe, spojené s městem přívozem. Dopravně výhodná poloha s připojením na železnici, autobus i lodní dopravu nabízí velmi dobré možnosti pro cestovní ruch. V Krippen žil v letech 1853 až 1895 Friedrich Gottlob Keller, vynálezce dřevitého papíru. V domě, kde pobýval, se dnes nachází Kellerovo muzeum se zajímavými exponáty mapujícími počátky papírového průmyslu. Hotel Grundmühle vznikl z historické budovy mlýna. V místní kronice je zmínka o čtyřech vodních mlýnech, Schinkenmühle, Grundmühle, Mittelmühle a Vordermühle.
Pro mladé i dříve narozené je jistě zajímavá